Education Export Finland Gulf

Suomalainen koulu Arabian niemimaalle

Education Export Finland Gulf -kasvuohjelma rakentuu kohdealueen maiden todennettuun koulutusalan kysyntään ja siihen vastaavaan kilpailukykyiseen suomalaiseen osaamiseen ja ratkaisuihin. Education Export Finland Gulf on läsnä avaamassa markkinoita.

Ohjelmaan haetaan mukaan 35 - 40 koulutusviejän ryhmää, joka muodostuu yrityksistä ja niiden kumppaneina toimivista oppilaitoksista.

Ohjelman ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on että 10 alan yritystä tai oppilaitosta saa uuden kaupan tai sopimuksen tai ovat mukana arvoverkkototeuttajina suurissa projekteissa kohdemarkkinalla.

Mukana olevien yritysten viennin kasvuksi tavoitellaan vähintään 20 % kahden vuoden aikana.

Kohderyhmä

Koulutusvientiyritykset ja oppilaitokset sekä kohdemarkkinoiden koulutusratkaisuja ostavat asiakkaat.

Kohdemarkkinat

Gulfin alue, erityisesti Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, mutta myös Oman, Qatar, Kuwait ja Bahrain.

LISÄTIETOJA ohjelmasta

Seppo Keränen
ohjelmajohtaja, Education Export Finland Gulf
seppo.keranen@finpro.fi
 +358 (0)400  535 907