Kehittyvät markkinat -kasvuohjelma

Tarjontamme suomalaisyrityksille

Finpron johtaman Kehittyvät markkinat -kasvuohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten osuutta YK:n hankinnoista ja saada enemmän suomalaisia yrityksiä mukaan kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamiin ja kansainvälisten järjestöjen koordinoimiin hankkeisiin Vietnamissa ja Saharan etäpuolisessa Afrikassa.


YK-hankinnoissa tuemme yrityksiä:

 • Lisäämme YK:n järjestelmän tunnettuutta Suomessa, madallamme yritysten kynnystä lähteä mukaan YK:n hankintoihin sekä edesautamme kauppasuhteiden luomisessa ja niiden syventämisessä.
 • Tunnistamme liiketoimintamahdollisuuksia YK:n eri järjestöissä ja etsimme suomalaiset yritykset, joilla on sopivaa tarjontaa tunnistettuihin mahdollisuuksiin. 
 • Neuvomme yrityksiä YK-hankintoihin liittyvissä käytännön asioissa.
 • Autamme yrityksiä rekisteröitymään YK:n hankintarekisteriin, United Nations Global Marketplace (UNGM), joka on edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle.   
 • Autamme yrityksiä verkottumaan ja löytämään yhteistyökumppaneita ja luomaan suhteita YK:n osto-organisaatioihin ja vaikuttajiin alan tapahtumissa (esim. messut, seminaarit, match-making-tapahtumat, kohdistetut vierailut YK-hankintakeskittymissä).

Vietnamissa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa tuemme yrityksiä:

 • Lisäämme kansainvälisten rahoituslaitosten tunnettuutta Suomessa, madallamme yritysten kynnystä lähteä mukaan YK:n hankintoihin sekä edesautamme kauppasuhteiden luomisessa ja niiden syventämisessä.
 • Tunnistamme liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamissa ja kansainvälisten järjestöjen koordinoimissa hankkeissa Suomen vahvoilla toimialoilla.
 • Yhdistämme kilpailukykyisen suomalaisen tarjoaman näihin tunnistettuihin liiketoimintamahdollisuuksiin.
 • Valitsemme parhaat paikalliset ja kansainväliset asiantuntijat, jotka voivat auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan kumppanuuksia ja auttamaan suomalaisia yrityksiä pääsemään mukaan tunnistettuihin hankkeisiin.
 • Saatamme yhteen suomalaiset yritykset ja paikalliset asiantuntijat.

Muuta kansainvälistymisneuvontaa Vietnamin ja Afrikan liiketoimintamahdollisuuksista, liiketoimintakulttuurista ja markkinoille pääsyn vaihtoehdoista annetaan Finpron kohdemaiden toimistoissa kaikille yrityksille.

Kasvuohjelman kohderyhmä

Kasvuohjelman erityisessä kohderyhmässä ovat pk-yritykset,

 • joilla on kokemusta liiketoiminnasta Aasiassa ja Afrikassa
 • joiden ratkaisuille on olemassa tunnistettua kysyntää Vietnamissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä YK:n organisaatioissa
 • joilla on kiinnostusta ja valmiutta panostaa pitkäjänteisesti kumppanuuksien rakentamiseen ja kauppojen syntymiseen

Kokemus kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamista ja/tai kansainvälisten järjestöjen hankinnoista on eduksi mutta ei välttämätöntä.
Yritysten omien hankkeiden rahoitusmahdollisuudet
Yrityksen on lisäksi mahdollisuus saada rahoitusta omiin hankkeisiinsa kehittyvillä markkinoilla.

Kasvuohjelma valmistelee kansainvälisen rahoitusoppaan kehittyvistä markkinoista kiinnostuville yrityksille.
Ota yhteyttä kasvuohjelman asiantuntijoihimme. Kerromme mielellämme lisää.

Kasvuohjelman tiedustelut

Jyrki Härkki, ohjelmajohtaja
jyrki.härkki@finpro.fi
tel. +358 403 433 455

Elina Warsta, projektipäällikkö
elina.warsta@finpro.fi
tel. +358 504 003 172

Terhi Rasmussen, YK-hankinnat
terhi.rasmussen@finpro.fi
tel. +45 205 498 94

Anna Sofia Nyholm, projektikoordinaattori
sofia.nyholm@finpro.fi
tel. +358 503 086 306

Vietnamin ja Saharan eteläpuoleisen Afrikan maiden kansainvälistymisneuvonta

Vietnam
Eija Tynkkynen, Commercial Counsellor
eija.tynkkynen@finpro.fi
tel. +358 29 469 5930

http://www.finpro.fi/yhteystiedot/vietnam

Kenia
Tomas Jakobsson, Commercial Counsellor
tomas.jakobsson@finpro.fi
tel. +254 20 367 3440

http://www.finpro.fi/yhteystiedot/kenia

Etelä-Afrikka
Heta Pyhälahti, Commercial Counsellor
heta.pyhalahti@finpro.fi
tel. +358 29 469 5872

http://www.finpro.fi/yhteystiedot/etela-afrikka

Nigeria
Olu Raheem, Trade Commissioner
olu.raheem@finpro.fi
 tel. +358 29 4695 080

http://www.finpro.fi/yhteystiedot/nigeria