Kehittyvät markkinat -kasvuohjelma

Tarjontamme suomalaisyrityksille

Finpron johtaman Kehittyvät markkinat -kasvuohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten osuutta YK:n hankinnoista ja saada enemmän suomalaisia yrityksiä mukaan kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamiin ja kansainvälisten järjestöjen koordinoimiin hankkeisiin Vietnamissa ja Saharan etäpuolisessa Afrikassa.

Teemme tiivistä yhteistyötä Tekesin BEAM-ohjelman kanssa sekä Ulkoministeriön kanssa.

YK-hankinnoissa tuemme yrityksiä:

 • Lisäämme YK:n järjestelmän tunnettuutta Suomessa, madallamme yritysten kynnystä lähteä mukaan YK:n hankintoihin sekä edesautamme kauppasuhteiden luomisessa ja niiden syventämisessä.
 • Tunnistamme liiketoimintamahdollisuuksia YK:n eri järjestöissä ja etsimme suomalaiset yritykset, joilla on sopivaa tarjontaa tunnistettuihin mahdollisuuksiin. 
 • Neuvomme yrityksiä YK-hankintoihin liittyvissä käytännön asioissa.
 • Autamme yrityksiä rekisteröitymään YK:n hankintarekisteriin, United Nations Global Marketplace (UNGM), joka on edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle.   
 • Autamme yrityksiä verkottumaan ja löytämään yhteistyökumppaneita ja luomaan suhteita YK:n osto-organisaatioihin ja vaikuttajiin alan tapahtumissa (esim. messut, seminaarit, match-making-tapahtumat, kohdistetut vierailut YK-hankintakeskittymissä).

Vietnamissa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa tuemme yrityksiä:

 • Lisäämme kansainvälisten rahoituslaitosten tunnettuutta Suomessa, madallamme yritysten kynnystä lähteä mukaan YK:n hankintoihin sekä edesautamme kauppasuhteiden luomisessa ja niiden syventämisessä.
 • Tunnistamme liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamissa ja kansainvälisten järjestöjen koordinoimissa hankkeissa Suomen vahvoilla toimialoilla.
 • Yhdistämme kilpailukykyisen suomalaisen tarjoaman näihin tunnistettuihin liiketoimintamahdollisuuksiin.
 • Valitsemme parhaat paikalliset ja kansainväliset asiantuntijat, jotka voivat auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan kumppanuuksia ja auttamaan suomalaisia yrityksiä pääsemään mukaan tunnistettuihin hankkeisiin.
 • Saatamme yhteen suomalaiset yritykset ja paikalliset asiantuntijat.

Muuta kansainvälistymisneuvontaa Vietnamin ja Afrikan liiketoimintamahdollisuuksista, liiketoimintakulttuurista ja markkinoille pääsyn vaihtoehdoista annetaan Finpron kohdemaiden toimistoissa kaikille yrityksille.

Kasvuohjelman kohderyhmä

Kasvuohjelman erityisessä kohderyhmässä ovat pk-yritykset,

 • joilla on kokemusta liiketoiminnasta Aasiassa ja Afrikassa
 • joiden ratkaisuille on olemassa tunnistettua kysyntää Vietnamissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä YK:n organisaatioissa
 • joilla on kiinnostusta ja valmiutta panostaa pitkäjänteisesti kumppanuuksien rakentamiseen ja kauppojen syntymiseen

Kokemus kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamista ja/tai kansainvälisten järjestöjen hankinnoista on eduksi mutta ei välttämätöntä.

Yritysten omien hankkeiden rahoitusmahdollisuudet

Yrityksen on lisäksi mahdollisuus saada rahoitusta omiin hankkeisiinsa kehittyvillä markkinoilla.

Kasvuohjelma valmistelee kansainvälisen rahoitusoppaan kehittyvistä markkinoista kiinnostuville yrityksille.

Kasvuohjelman tapahtumat

30.11.–1.12.2017 Developing Markets Event at SLUSH 2017, Helsinki (content open)

15.–16.11.2017 Aidex 2017: Humanitarian and Development Aid Conference and Exhibition, Brussels

22.9.2017 Asian Development Bank Business Opportunities Seminar, Helsinki
End of October/early November 2017 Syria Resilience Development Forum 2, Amman

18.5–19.5.2017 & 12.6.2017 Road show: Kehittyvien markkinoiden mahdollisuudet suomalaisille yrityksille (Helsinki, Turku, Tampere)

20.–24.3. 2017 World Bank Land and Poverty Conference, Washington DC

23.1. 2017 Nordic Innovation Day – Solution-oriented workshops on humanitarian and resilience innovations in Syria and neighboring countries, Helsinki

13.12. 2016 World Food Programme’s Emergency Telecommunications Cluster (ETC) visiting Finland, Helsinki

16.–17.11. 2016 AidEx – International Aid and Development Expo, Brussels

7.10. 2016 World Food Programme & Imperial College visiting Finland: e-government, Helsinki

Muut kehittyviin markkinoihin liittyvät tapahtumat

10. –12.5. 2017 Transform Africa Summit, Kigali, Rwanda

23. –27.4. 2017 Nordekon's business delegation to Ethiopia