Advanced Manufacturing in USA
Sulje
Avaa

Advanced Manufacturing in USA -kasvuohjelma (AMGP) tukee suomalaisten, valmistavalle teollisuudelle ratkaisuja ja palveluita tarjoavien yritysten kasvua ja vientiä Yhdysvaltain markkinoille. Ohjelman painopistealueita ovat metallin jalostus ja työstö, tuotantoteknologia, informaatioteknologia (instrumentointi ja analytiikka) sekä autoteollisuus. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Agrotechnology from Finland
Sulje
Avaa

Agrotechnology from Finland

Agrotechnology from Finland-kasvuohjelma tukee suomalaisten agroteknologia-alan yritysten kasvua ja vientiä. Kotimaan markkinoiden rajallisuuden vuoksi kasvua on haettava kansainvälisiltä markkinoilta, missä on kysyntää edistyneille teknologiaratkaisuille. Ohjelma on suunnattu maatalouskoneita, metsätalouskoneita ja erilaisia karjatalouden ratkaisuja tuottaville yrityksille.

Lue lisää

Cleantech Finland
Sulje
Avaa

Cleantech Finland

Cleantech Finland auttaa alalla toimivia suomalaisyrityksiä löytämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoimaan osaamistaan sekä kehittämään yhdessä kansainvälisesti kiinnostavaa tarjoomaa. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi cleantech-asiantuntijamaaksi. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Venäjä, Intia, Kiina ja Brasilia.

Lue lisää

Connectivity from Finland
Sulje
Avaa

Connectivity from Finland

Team Finlandin kasvuohjelma Connectivity from Finland tukee suomalaisten televiestintäalalle ratkaisuja ja digitaalisia lisäarvopalveluita tuottavien yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Maailman operaattorikentällä ovat auenneet kymmenien miljardien eurojen arvoiset liiketoimintamahdollisuudet.

Lue lisää

eCommerce Growth
Sulje
Avaa

eCommerce Growth on Finpron operoima verkkokaupan Team Finland -kasvuohjelma, joka on tarkoitettu kasvukykyisille, kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka myyvät kuluttajatuotteita jo verkossa ulkomaille tai ovat verkkokaupan teknologiatoimittajia.

Lue lisää

Education Finland
Sulje
AvaaEducation Finland on koulutusviennin vauhdittamisen kasvuohjelma, joka tarjoaa tukea suomalaisille koulutusvientiä harjoittaville yrityksille, korkeakouluille ja muille koulutuksen järjestäjille. Ohjelma tarjoaa tietoa liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää jäsenten koulutusvientiosaamista, luo kontakteja ja partneriverkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti sekä verkottaa jäsenet Team Finland -toimijoiden kanssa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen ja Team Finland -verkoston kanssa.

Lue lisää ohjelmasta ja jäsenyydestä

Energia-kasvuohjelma
Sulje
Avaa

Energia-kasvuohjelma

Energia-sektorin kasvuohjelman kärkiteemat ovat Smart Grids, wind and Waste-to-Energy, Renewables sekä Smart Buildings.

Lue lisää

Food from Finland
Sulje
Avaa

Food from Finland

Food from Finland on elintarvikealan Team Finland- kasvuohjelma. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finland-toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja suomalaisten elintarvikealan yritysten kesken. Food from Finland-kasvuohjelman päämarkkina-alueet ovat Skandinavia, Baltia, Saksa, Kiina, Etelä-Korea ja Japani.

Lue lisää

Finland Health
Sulje
Avaa

Finland Health

Uusi Finland Health –ohjelma auttaa yrityksiä kasvamaan kansainvälistymällä. Yhdistämällä terveysalan ohjelmaosaamisemme saamme paremman vaikuttavuuden kohdemarkkinoille. Tavoitteena on lisätä vientiä sekä koko sektorin yhteisillä että fokusalueille suunnatuilla toimenpiteillä.

Lue lisää

Team Finland - Teollinen Internet
Sulje
Avaa

Team Finland - Teollinen Internet

Team Finland Teollinen Internet -ohjelma tarjoaa suomalaisille yrityksille kattavan palvelukokonaisuuden Tekesin rahoitusta ja Finpron kansainvälistymispalveluja. Palvelukokonaisuus sisältää rahoituksen globaaleille markkinoille tarkoitettujen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin sekä pääsyn osaksi huolellisesti valittuja yritysryhmiä, joiden tuotteet ja palvelut esitellään markkinoille (esim. USA, UK, Saksa).Lue lisää

Innovatiiviset biotuotteet
Sulje
Avaa

Innovatiiviset biotuotteet

Innovatiiviset biotuotteet- kasvuohjelma auttaa suomalaisia biotalousalan yrityksiä löytämään uusia, kasvavia markkinoita, luomaan kansainvälistä kasvua ja kehittämään yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tarkoituksena on tunnistaa kansainvälisiä investoreita sekä luoda mahdollisia pääomituksia potentiaalisille yrityksille. Päämarkkina-alueet ovat Hollanti, Belgia, Saksa, USA, Iso-Britannia, Ruotsi, Venäjä ja Japani.

Lue lisää

Kehittyvät markkinat -kasvuohjelma
Sulje
Avaa

Finpron johtaman Kehittyvät markkinat -kasvuohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten osuutta YK:n hankinnoista ja saada enemmän suomalaisia yrityksiä mukaan kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamiin ja kansainvälisten järjestöjen koordinoimiin hankkeisiin Vietnamissa ja Saharan etäpuolisessa Afrikassa.

Lue lisää

Lifestyle Finland
Sulje
Avaa

Lifestyle Finland

Lifestyle Finland- ohjelma avaa myyntimahdollisuuksia suomalaisille lifestyle-brändeille sekä Aasiassa että Europpassa.

Lue lisää

Luovimo
Sulje
Avaa

Luovimo

Luovimo on kansainvälistymisohjelma luoville aloille, joka aktivoi eri toimialojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tukee kansainvälistä kasvua. Luovimon pääpaino on konsepti-, tuote- tai palvelumyynnin valmiuksien kehittämisessä.

Lue lisää

Maritime and Offshore from Finland
Sulje
Avaa

Maritime and Offshore from Finland

Maritime and Offshore from Finland on työ- ja elinkeinoministeriön tukema Finpron kasvuohjelma, joka on tarkoitettu  suomalaisille laivanrakennuksen, offshoren, sekä erilaisten meriteollisuuden teknologioiden ja rakentamisen parissa toimiville yrityksille.

Lue lisää

Mining Finland
Sulje
Avaa

Mining Finland

Mining Finland tähtää kaivosteknologian PK-yritysten viennin kasvuun, ulkomaisen pääoman hankintaan näihin yrityksiin ja aikaisen vaiheen kaivoshankkeisiin. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finland toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Mobility as a Service (MaaS)
Sulje
Avaa

Mobility as a Service (MaaS)

Mobility as a Service (MaaS) on ICT-alan Team Finland- kasvuohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Team Finland-toimijoiden, ITS Finlandin sekä yritysten kesken. Mobility as a Service-kasvuohjelman päämarkkina-alueet ovat Saksa, UK, Italia, Espanja, Yhdysvallat sekä Etelä-Korea. 
 
Digitalisoituminen on aukaissut uusia liiketoimintamahdollisuuksia digiautojen, älyliikenteen ja liikenteen palvelumarkkinoiden segmenteissä. Ohjelma tähtää suomalaisten teknologia- ja palvelutarjoajien viennin kasvuun näille segmenteille. Ohjelma pyrkii lisäksi ulkomaisen pääoman hankintaan ja kotimaisten liikkumispalveluiden menestyksekkääseen kasvuun.
 

Lue lisää

Muoti- ja lifestyle-yritysten kasvuohjelma
Sulje
Avaa

Muoti- ja lifestyle-yritysten kasvuohjelma

Muoti- ja lifestyle-yritykset tarvitsevat kansainvälistyessään eväitä erityisesti brändäyksessä ja myynnissä. Ohjelm aon suunnattu kansainvälistä kasvua hakeville pienille ja keskisuurille muoti- ja lifestylealan yrityksille suunnatun kasvuohjelman. Kasvuohjelma sisältää muoti- ja lifestyle-teemoihin keskittyviä ja syventäviä työpajoja.

Lue lisää

Myanmar Growth Market
Sulje
Avaa

Myanmar Growth Market

Myanmar Growth Market -kasvuohjelman tavoitteena on suomalaisten yritysten vienninedistäminen Myanmarissa. Ohjelman avulla kartoitetaan eri sektoreilta liiketoimintamahdollisuudet, joissa suomalaisilla yrityksillä on parhaat menestymisedellytykset Myanmarin avautuvilla markkinoilla. Tämän lisäksi yrityksiä neuvotaan markkinoille menosta ja autetaan verkottumaan paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Wood from Finland
Sulje
Avaa

Wood from Finland -kasvuohjelma auttaa suomalaisia sahoja löytämään uusia, kasvavia markkinoita, etsimään uusia asiakkaita tuotteilleen ja lisäämään sitä kautta myyntiään. Pääkohdemarkkina on Kiina, mutta ohjelman puitteissa tutkitaan myös muita potentiaalisia markkinoita.

Lue lisää