Industrial Internet - Capitalise your Knowledge

Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, kerätyn tiedon analytiikan sekä työn tehokasta yhdistämistä liiketoiminnassa. Digitalisaatio avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisen internetin alalla kun liikkuvan tiedon määrä kasvaa ja sen kerääminen ja analysointi helpottuu. Industrial Internet - Capitalise your Knowledge –kasvuohjelman tarkoituksena on edistää suomalaista teknologiaosaamisen vientiä sekä houkutella investointeja Suomeen. 

Muutokset globaaleilla markkinoilla avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Teollinen internet mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kilpailukykyisiä palveluja asiakastarpeisiin. Gartnerin toteuttaman tutkimuksen mukaan vuonna 2015 noin 4,9 miljardia laitetta on liitettynä verkkoon, kun vuonna 2020 vastaava lukumäärä on jopa 25 miljardia laitetta. Se tarkoittaa noin viittä laitetta maapallon jokaista asukasta kohden.

Digitalisoituminen siis mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisen internetin sekä analytiikan saralla ja avaa mahdollisuuksia kasvuun ja kilpailuun.  Industrial Internet - Capitalise your Knowledge -kasvuohjelman tarkoituksena on auttaa suomalaisia yrityksiä hyötymään uusista markkinamahdollisuuksita. Kasvuohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finland -toimijoiden ja yritysten kesken. Tärkeimmiksi kohdealueiksi on todettu esimerkiksi suurten datamäärien jalostaminen liiketoiminnan tueksi, laitteiden väliseen kommunikaatioon pohjautuva liiketoiminta ja reaaliaikaiset palvelu- ja tuotantoprosessit. Industrial Internet – Capitalise your Knowledge -kasvuohjelman päämarkkina-alueet ovat Saksa, Englanti, Ruotsi, Tanska ja myöhemmin Yhdysvallat sekä Aasia.

Capitalise your Knowledge -kasvuohjelman tavoitteet

  • Suomalaisten teknologiayritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen
  • Suomen tunnettavuuden rakentaminen ja vahvistaminen teknologian edelläkävijänä ja kiinnostavana investointikohteena teollisen internetin sekä tiedon keräämisen ja analysoinnin saralla
  • Suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen kohdemarkkinoilla

Kasvuohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten pk-sektorin yritysten liikevaihdon kasvua, vientiä ja kansainvälistymistä konkreettisin keinoin, kuten kehittämällä osallistuvien yritysten palvelukonsepteja, rakentamalla tarjontaklustereita ja aktivoimalla ulkomaisia asiakassegmenttejä tapaamisten järjestämisen kautta.

Team Finland -kasvuohjelmien palveluihin kuuluvat

  • Potentiaalisten markkina-alueiden tunnistaminen
  • Potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tunnistaminen
  • Suomalaisen osaamisen ryhmittely
  • Tukea Suomen kansainvälistä näkyvyyttä teollisen internetin ja Big Datan ympärillä

Haluatko kuulla lisää ohjelmasta?

Ota yhteyttä:

Reijo Smolander
Senior Advisor, Program Director
reijo.smolander@finpro.fi


Markku Kivistö
Program Manager
markku.kivisto@finpro.fi

Tiia Orjasniemi
Program Coordinator
tiia.orjasniemi@finpro.fi

Lue lisää mahdollisuuksista