Food from Finland tapahtumat

Takaisin

Elintarvikealan kasvuun ja vientiin vauhtia Tekesin uudistuneilla rahoituspalveluilla

Elintarvikealan kasvuun ja vientiin vauhtia Tekesin uudistuneilla rahoituspalveluilla

Tekes on vahvistanut  tutkimus- ja kehitysrahoituksen rinnalla palveluita, jotka auttavat kasvuyrityksiä menestymään vientimarkkinoilla ja kehittämään innovaatiokykyään. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus jatkuu pääosin ennallaan. Autamme mielellämme valitsemaan näistä rahoituspalveluista juuri sinun yrityksellesi sopivimmat:
 
Haluaako yrityksesi kehittää organisaatiota tai kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla?
Kannattaa tutustua Kiito-rahoituspalveluun. Kiitoa kannattaa hyödyntää kun yrityksen avainhenkilöt ovat sitoutuneet yrityksen kasvustrategiaan, olette alustavasti tunnistaneet potentiaalisen uuden asiakaskunnan ja teillä on alustava näkemys kilpailuedustanne uudella markkinalla.
https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/kiito/
 
Tarvitsetteko osaamista innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi?
Into-rahoituksen avulla pk-yritykset voivat ostaa parasta mahdollista asiantuntemusta innovaatiotoimintansa systemaattiseksi kehittämiseksi. Rahoitusta voi käyttää myös huippuasiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta.
http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/into/
 
Onko yrityksesi alle 5-vuotias ja tähtää vientimarkkinoille? Olette jo tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin?
Teitä varten on Tempo-rahoituspalvelu, jonka  avulla voitte esimerkiksi kokeilla liiketoimintakonseptin toimivuutta ja hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta.
http://www.tekes.fi/rahoitus/startup/tempo/

Onko yritykselläsi jo vakiintunutta liiketoimintaa ja haluatte käynnistää innovaatiotoiminnan?
Innovaatiosetelillä voitte ostaa innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta.
http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

Vai haluaako yrityksesi nopeuttaa tuotekehitysta tai uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja?
Alkuvaiheen selvittämisen, testauksen ja osaamisen vahvistamisen lisäksi kaikenkokoisilla yrityksillä on edelleen mahdollisuus saada Tekesin rahoitusta myös laajoihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Rahoitusta voivat saada yritykset, jotka tavoittelevat kasvua ja uudistumista vientimarkkinoilla. Tekes rahoittaa uutta luovaan tutkimustyöhön painottuvia projekteja avustuksella (korkeintaan 50% projektin kustannuksista) ja kehittämiseen, pilotointiin ja demonstrointiin painottuvia projekteja lainalla (korkeintaan 70% projektin kustannuksita).
http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/tutkimus-kehitys-pilotointi/
 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä tekesläisiin:
 
Heikki Aro, Turku, puh. 029 50 36150, heikki.aro(at)tekes.fi
 
Pirjo Hakanpää, Pori, puh. 029 50 22036, pirjo.hakanpaa(at)tekes.fi
 
Kati Lahtinen, Helsinki, puh. 029 50 55 725, kati.lahtinen(at)tekes.fi
 
Tiina Rajamäki, Seinäjoki, puh. 029 50 27613, tiina.rajamaki(at)tekes.fi
 
Jussi Toivonen, Helsinki, puh. 029 50 55826, jussi.toivonen(at)tekes.fi
 
Outi Tuovila, Lahti, puh. 029 50 25102, outi.tuovila(at)tekes.fi

Kari Venäläinen, Kuopio, puh. 029 50 26636, kari.venalainen(at)tekes.fi