Beautiful Beijing -kasvuohjelma, Suomalaisia cleantech –ratkaisuja Kiinaan

Pekingin ilmanlaadun parantamiseen tähtäävä Beautiful Beijing -hanke käynnistyi 1,5 vuotta sitten TEKES:in ja Kiinan ympäristönsuojeluministeriön (MEP) välisen MOU -sopimuksen seurauksena. Hankkeen positiivisten saavutusten pohjalta on käynnistetty uusi, samaa nimeä kantava kasvuohjelma, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia cleantech yrityksiä Kiinan markkinoille.
 
Kasvuohjelma vastaa Kiinassa erittäin vahvaan ja kasvavaan cleantech-kysyntään, joka on syntynyt nopean kasvun ja kaupungistumisen aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten seurauksena. Ilmanlaadun parantamisen lisäksi Beautiful Beijing -kasvuohjelman tavoitteena on viedä suomalaista cleantech osaamista laajapohjaisesti koko Kiinan alueelle.
 
Beautiful Beijingin merkeissä Kiinassa toteutetaan kaupallisten suhteiden edistämisen lisäksi laajaa yhteistyötä tutkimuksen ja tuotekehityksen, yliopistoyhteistyön saralla. Suomalainen osaaminen näkyy aktiviteeteissa yhtenäisen Cleantech Finland -brändin alla.
 

Tavoitteet:

  • 300 uutta työpaikkaa cleantech-sektorille Suomessa.
  • Alan 3 miljardin euron realistisen vientitavoitteen tukeminen kytkemällä suomalaisia cleantech-yrityksiä kiinalaisiin arvoverkostoihin
  • cleantech-yritysten viennin kasvattaminen
  • Vähintään 10 prosentin kasvu yritysten vuosittaisessa liikevaihdossa
  • Yhteensä noin 22 ohjelmatapahtumaa vuosina 2015-2017

Keskeisimmät toimenpiteet:

  • Suomalaisen cleantech-osaamisen markkinointi Kiinassa
  • Koulutukselliset tapahtumat Kiinassa ja Suomessa
  • Fokusaluekohtaiset arvoverkkoselvitykset Kiinassa

Ohjelmaan ilmoittautuminen

Ohjelmaan 2015-2017 tavoitellaan osallistuvan 300 suomalaista cleantech-alan suur- ja pk-yritystä tai start-upia.
 

Ilmoittaudu ohjelmaan

Lisätietoja

Mika Finska
Ohjelmajohtaja
+358 40 3433 462