Agrotechnology from Finland

Agrotechnology from Finland-kasvuohjelma tukee suomalaisten agroteknologia-alan yritysten kasvua ja vientiä. Kotimaan markkinoiden rajallisuuden vuoksi kasvua on haettava kansainvälisiltä markkinoilta, missä on kysyntää edistyneille teknologiaratkaisuille. Ohjelma on suunnattu maatalouskoneita, metsätalouskoneita ja erilaisia karjatalouden ratkaisuja tuottaville yrityksille. Mukaan ohjelmaan tavoitellaan 20 toimialan yritystä.

Finpro hallinnoi Agrotechnology from Finland -kasvuohjelmaa, jonka toteuttajaksi on valittu Into Seinäjoki Oy.

Tavoitteet

•    Kasvattaa agroteknologiayritysten liikevaihtoa ja vientiä
•    Potentiaalisimpien kohdemarkkinoiden, liiketoimintamahdollisuuksien sekä asiakkuuksien tunnistaminen
•    Yritysten myynti- ja markkinointivalmiuksien kehittäminen vastaamaan kohdemarkkinoiden vaatimuksia
•    Lisätä suomalaisen agroteknologiatoimialan kansainvälistä tunnettuutta

Hyödyt yrityksille

•    Markkinaselvitykset potentiaalisista kohdemarkkinoista
•    Yritysten kansainvälistymisosaamisen ja myyntitaitojen kehittäminen
•    Fact finding sekä business delegation-matkat kohdemarkkinoille
•    B2B seminaarit sekä messut valituilla kohdemarkkinoilla
•    Ostajatapaamiset kohdemarkkinoilla ja Suomessa
•    Yhteiset sekä yrityskohtaiset koulutustilaisuudet
•    Yhteinen markkinointimateriaali toimialan suomalaisesta tarjoamasta

Ohjelman osallistumismaksu: PK-yritykset 1.000 €/kausi ja suuret yritykset 2.000 €/kausi.

Lisätietoja:

Elina Puszkarzewicz
Program Director, Finpro
+358 40 343 3349
elina.puszkarzewicz@finpro.fi

Tapio Seppä-Lassila,
Program Manager
+358 40 5017350 
tapio.seppa-lassila@intoseinajoki.fi

www.agrotechnology.fi